Zasady uczestnictwa

- należy posiadać ważną legitymacje AZS
- należy być studentem (podbita legitymacja)
- w przypadku nie spełniania warunku drugiego nalezy opłacać składkę miesieczna
(do 10 każdego miesiąca) wynoszącą 80zł
- pojedyńczy trening to koszt 10zł

Można dokonać wpłaty na konto klubowe z dopiskiem:
Opłata treningowa,Miesiac,Nazwisko,Imię

74 1540 1056 2105 8313 4195 0001

KLUB BERSERKERS TEAM WIELKOPOLSKA

UL.ŚLUSARSKA 14/2 , 61-778 POZNAŃ

NIP:7831688267